OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.06.2022 09:39:00 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sáry de Marseille v Banskej Bystrici  vznikol v roku 2008 ako detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Poskytuje tieto druhy vzdelávania:
  • vysokoškolské vzdelávanie bakalárskeho a magisterského stupňa v študijnom odbore sociálna práca
  • doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania - možnosť absolvovať súčasne s magisterským stupňom vzdelávania
  • po skončení magisterského štúdia rigorózne konanie (PhDr.) v študijnom odbore sociálna práca

 

Poverená vedúca ústavu:    

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 

giertliovadaniela@gmail.com

+421 915 893 292

Tajomníčka ústavu:

Ing. Denisa Ivaničová 

d.ivanicova@gmail.com

+421 911 828 275 

Študijné oddelenie
VŠZaSP sv. Alžbety
P. O. Box 104
810 00  Bratislava 

Mgr. Petra Schulz

schulz@vssvalzbety.sk

+421 911 082 546